Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Archiwum 2015r.

21-12-2015


    Wszystkim klientom i partnerom handlowym Firma Chempur życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2016 Roku pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów na polu zawodowym
Dosiego Roku
Dyrekcja i Pracownicy

12-10-2015

    Z dniem 12.10.2015 Firma Chempur celem ujednolicenia nazewnictwa oferowanych i produkowanych przez siebie wybranych związków przeznaczonych do analiz struktur i mikrostruktur stopów żelaza i metali nieżelaznych wprowadza nowe nazewnictwo tych produktów zgodne z wytycznymi normy PN-61/H-04502; PN-61/H-04503 i PN-75/H-04512.
I tak:

  • Odczynnik Nital (HNO3 w etanolu) nr katalogowy CHEM*116947604
  • Odczynnik Adlera I (mieszanina NH4Cl; FeCl; CuCl w HCl) nr katalogowy CHEM*116950860
  • Odczynnik Adlera II (mieszanina FeCl i CuCl w HCl) nr katalogowy CHEM*116950861
  • Odczynnik Adlera III (mieszanina kwasu octowego i kwasu azotowego) nr katalogowy CHEM*116950862

12-10-2015

    Informujemy, że nastąpiła zmiana parametrów dla kwasu fluorowodorowego przy stężeniach od 30 do 70%.

29-09-2015

    Szanowni Państwo, Firma Chempur informuje, iż z dniem dzisiejszym ulega zmianie specyfikacja na denaturat Płyn RRK12 (link) oraz denaturat Płyn RRK12 fioletowy (link). w razie pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości

14-09-2015

    Z dniem 14.09.2015 uległa zmianie specyfikacja wapia octanu czda. Zmianie uległ parametr magnez (dotychczas dopuszczalna wartość wynosiła 0,05%; nastomiast obecnie dopuszczalna zawartość magnzeu to maksymalnie 0,06%).

24-08-2015

    Firma Chempur informuje, że dnia 24 sierpnia br. nastąpiła aktualizacja specyfikacji na amonu azotan cz.d.a., zmianie uległ tylko parametr "magnez".

17-06-2015

    Informujemy Państwa, że od dnia 17 czerwca 2015 r. w ofercie Firmy Chempur pojawia się znowu żelaza (III) chlorek 6 hydrat, w gatunku czysty, we wszystkich konfiguracjach opakowań.

27-05-2015

    Firma Chempur informuje, iż w przypadku alkoholowych roztworów wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu zmiana barwy roztworów z bezbarwnej na lekko żółtą jest procesem naturalnym. Proces ten przyspiesza narażenie odczynnika na zwiększoną temperaturę. Czynnikiem mającym wpływ na żółknięcie roztworu jest również pH, dlatego roztwory wodorotlenków w alkoholu o stężeniu 0,5 mol/dm3 mają większą tendencję do zmiany barwy i proces ten zachodzi znacznie szybciej.

01-04-2015

    Firma Chempur informuje Państwa o wprowadzeniu podwyżki cen na kobaltu wodorotlenek cz. we wszystkich rodzajach opakowań.

01-04-2015


    W ten wiosenny czas Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Życzymy Państwu spokoju, pogody ducha i energii na co dzień, by z entuzjazmem realizować wielkie plany i najskrytsze marzenia.
Firma Chempur

06-03-2015

    Firma Chempur ma przyjemność poinformować Państwa ze od marca 2015 otrzymała prawa do dystrybucji na terenie Polski materiałów filtracyjnych oraz całej grupy produktowej marek Munktell/Ahlstorm oraz Fioroni.

19-02-2015

    Szanowni Państwo, w tym roku po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas XVII Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych, które odbędą się w dniach 15-18 marca w Centrum Targowo Kongresowym MT Polska w Warszawie, ul. Marsa 56c.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz nowościami podczas targów, gdzie osobiście będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Do zobaczenia w Warszawie

 
Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszego stoiska na
               

19-02-2015

    Firma CHEMPUR oświadcza, że będący w dotychczasowej ofercie firmy produkt – FTALAN DIIZOBUTYLU (DIBP, nr WE: 201-553-2, nr CAS: 84-69-5) został wycofany z obrotu na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) – „Producent, importer lub dalszy użytkownik nie wprowadza substancji do obrotu umożliwiając jej stosowanie ani sam nie stosuje tej substancji, jeżeli substancja wymieniona jest w załączniku XIV”. Równocześnie w miejsce wycofanego ftalanu diizobutylu Firma CHEMPUR wprowadziła produkt równoważny – FTALAN ALKILOBENZYLU (nr WE: 271-082-5, nr CAS: 68515-40-2).

Ftalan diizobutylu, z dniem 14.02.2012 roku, poprzez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2012, został włączony do załącznika XIV Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH), z datą ostateczną wprowadzania do obrotu i stosowania 21.02.2015r.

02-02-2015

    Z przyjemnością informujemy, że od dnia 2-go lutego br., ze względu na obniżkę cen surowca, wracamy do starej cena na odczynnik 2-butanon.

09-01-2015

   Z przyjemnością informujemy, że od dnia 12-go stycznia br., ze względu na obniżkę cen surowca, wracamy do starej cena na odczynnik 2-propanol.