Firma Chempur, odczynniki chemiczne, potasu wielosiarczek, polisiarczek potasu, potassium polysulphide

Archiwum 2018r.

24-01-2018

    Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 01.02.2018 zmuszona jest podnieść ceny sodu wodorotlenku stałego w gatunku czysty oraz cz.d.a.
Wzrost cen spowodowany jest drastyczną podwyżką cen surowca.