Firma Chempur, odczynniki chemiczne, potasu wielosiarczek, polisiarczek potasu, potassium polysulphide

Archiwum 2018r.

24-07-2018

    Firma Chempur wprowadza od 26.07.2018 r. czasową zmianę cen na cały asortyment octanu etylu, podwyższając cenę tego odczynnika o 2,00 PLN netto za 1L.

20-07-2018

    Firma Chempur informuje, że z dniem 01.08.2018 r. podwyższa ceny miedzi siarczanu (czysty oraz czysty do analizy) oraz fioletu metylowego.

05-07-2018

   W związku ze znacznym wzrostem cen surowca tj. kwasu octowego 80% i kwasu octowego 99,5%, Firma Chempur z dniem 05.07.2018 r. wprowadza podwyżkę cen na całym asortymencie odczynnikowym kwasu octowego.

04-06-2018

   Firma Chempur informuje, iż z dniem 04.06.2018 następuje podwyżka cen na następujące odczynniki: błękit metylenowy oraz fosfor czerwony

28-05-2018

   Firma Chempur informuje, iż z dniem 28.05.2018 następuje podwyżka ceny na alizarynę

16-04-2018

   Firma Chempour informuje, że z dniem 16.04.2018 zmieniona zostaje specyfikacja sodu wodorotlenku roztworu o stężeniu 10% wszystkich gatunków. Zmianie ulega zakres stężenia, było 10+/-0,5% od dnia 16 04 2018 jest 10+/- 1%

03-04-2018

   Firma Chempur informuje, iż z dniem 03.04.2018 zmianie ulega specyfikacja odczynnika: metanol oczyszczony.
Specyfikacja: Metanol ocz.

29-03-2018


19-03-2018

    Firma Chempur informuje, iż z dniem 19.03.2018 następuje podwyżka ceny na niklu chlorek 6hydrat i r-r 1 mol.

08-03-2018

    W związku z poprawą sytuacji na rynku surowcowym Firma Chempur informuje, że z dniem 08.03.2018 czasowa podwyżka ceny MEK-u zmniejszy się z 3,50zl na 1,50zl/1l.
Ceny alkoholu izporopylowego są zgodne z obowiązującym cennikiem (wracają do normalnego poziomu).

08-03-2018

    Firma Chempur informuje, iż z dniem 08 03 2018 zmianie ulega termin ważności żelaza (II) siaeczanu 7hydrat z 4 lat na 18 miesięcy. Zmianie podlegają wszystkie gatunki (czystości) odczynnika.

24-01-2018

    Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 01.02.2018 zmuszona jest podnieść ceny sodu wodorotlenku stałego w gatunku czysty oraz cz.d.a.
Wzrost cen spowodowany jest drastyczną podwyżką cen surowca.