Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Analiza wg Karla Fishera

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w chemii analitycznej, Biosolve w swojej linii produktowej posiada również najwyższej jakości odczynniki do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera (miareczkowanie kulometryczne i wolumetryczne).