Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Czystości spektralne

Spectrofluopure & Spectropure

Rozpuszczalniki produkowane z wielką precyzją i filtrowane przez membranę teflonową 0,2 μm Dodatkowo napełniane butelek odbywa się w atmosferze gazu obojętnego dla zapewnienia lepszej trwałości.