Firma Chempur, odczynniki chemiczne

HPLC

HPLC - Supra gradient

Najwyższa jakość rozpuszczalników do bardzo wymagającej wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Specyfikacja gwarantuje: ultra niskie zanieczyszczenia fluoroscencyjne, bardzo niski dryft, minimalny pik zanieczyszczeń

HPLC - S (gradient grade)

Standardowa jakość gradientowa do bardziej wymagających analiz.

HPLC - R (isocratic grade)

Standardowa jakość produktów odpowiednia do analizy izokratycznej i gradientowej.

HPLC preparative

Alternatywna linia rozpuszczalników do preparatywnej analizy HPLC i chromatografii cieczowej. Większość rozpuszczalników jest dostępna w czystości preparatywnej.