Firma Chempur, odczynniki chemiczne

LC/MS & ULC/MS

Najwyższej czystości rozpuszczalniki przeznaczone do wymagających analiz ultra sprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii masowej. Rozpuszczalni filtrowane przez membranę 0,1 μm (ULC/MS) w przypadku czystości LC/MS przez membranę 0,2 μm W ofercie są również ultra czyste kwasy i roztwory.