Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Rozpuszczalniki do analiz środowiskowych

Rozpuszczalniki wysokiej czystości do specjalistycznych analiz środowiskowych. Linia produktowa obejmuje: rozpuszczalniki służące analizy pozostałości pestycydów, do detekcji dioksyn, rozpuszczalniki do badań metodami kapilarnymi (GC-FID/ECD/NPD). Napełniane w atmosferze gazu obojętnego oraz filtrowane przez membranę 0.2 μm.