Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Rozpuszczalniki Headspace

Rozpuszczalniki przygotowywane zgodnie z wymaganiami GC Headspace przeznaczone do analizy lotnych zanieczyszczeń organicznych (OVI) w substancjach leczniczych.