Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Rozpuszczalniki do NMR

Rozpuszczalniki deuterowane przeznaczone są do spektroskopii NMR. Kontrolowane i analizowane pod kątem stopnia deuterowania, czystości oraz zawartości wody.