Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Synteza peptydów

W ofercie znajduje się linia odczynników chemicznych, rozpuszczalników, preparatów oraz grupy ochronne aminokwasów do syntezy peptydów.