Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Katalog

Przykładowe świadectwa jakości

Przykładowe świadectwa jakości substancji/preparatów chemicznych oferowanych przez naszą Firmę.

Karty charakterystyk

Karty charakterystyk substancji/preparatów chemicznych oferowanych przez naszą Firmę.

Objaśnienia używanych skrótów

  • stopnie czystości używane w katalogu
  • skróty i oznaczenia stosowane w katalogu
  • znaki i symbole ostrzegawcze używane w katalogu
  • nalepki ostrzegawcze dla materiałów niebezpiecznych na podstawie ADR
  • zagrożenia - symbole, opisy i ich kombinacje
  • środki bezpieczeństwa - symbole, opisy i ich kombinacje