Firma Chempur, odczynniki chemiczne, potasu wielosiarczek, polisiarczek potasu, potassium polysulphide

Oferta

Firma Chempur pragnie przedstawić Państwu swoją ofertę, która obejmuje:

 • odczynniki chemiczne organiczne i nieorganiczne;
 • roztwory mianowane;
 • bufory, bufory do uwalniania i ich koncentraty;
 • odważki analityczne;
 • papierki wskaźnikowe;
 • rozpuszczalniki;
 • rozpuszczalniki o podwyższonym stopniu czystości;
 • roztwory kwasów i zasad;
 • odczynniki recepturowe;
 • wykrywacze rurkowe;
 • materiały filtracyjne;
 • szkło laboratoryjne firmy Simax.

Firma Chempur w miarę swoich możliwości produkcyjnych może zaoferować odczynniki chemiczne spoza oferty i katalogu zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami Klienta.

Laboratorium analityczne firmy Chempur może oznaczyć niestandardowe parametry fizyko-chemiczne oferowanych produktów, których oznaczenie umożliwiają posiadane urządzenia kontrolno – pomiarowe. Oznaczone parametry zostaną umieszczone jako dodatkowe na Świadectwie Jakości.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą dla szkół.