Polityka jakości

Jesteśmy wiodącym, na rynku krajowym, producentem odczynników chemicznych. Chcemy, by nasze produkty były oceniane przez klientów wyżej niż konkurencyjne.
Gwarancją osiągnięcia niezbędnego poziomu konkurencyjności jest ciągłe doskonalenie siebie oraz wszystkich procesów organizacji, by w ten sposób przyczynić się do pełnego zadowolenia i zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

  • W realizacji tych celów ma nam pomóc:
    aktywne zaangażowanie kierownictwa i załogi, która będzie podnosić swoje kwalifikacje oraz modernizować stanowiska pracy,
  • inwestowanie w nowoczesne technologie, rozszerzanie asortymentu naszych produktów a w przyszłości również rynków zbytu przy wykorzystaniu metod marketingowych ( monitorowanie rynku, analiza satysfakcji klienta) jak również specjalistycznej wiedzy i doświadczenia naszych pracowników,
  • ciągłe doskonalenie obsługi klienta (zarówno odbiorcy jak i dostawcy), usług związanych z realizacją zamówień, współpraca i bezpośredni kontakt z klientem mające na celu podniesienie poziomu dostaw

Najwyższe kierownictwo zapewni zasoby i środki niezbędne dla utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności istniejącego systemu zarządzania jakością oraz zobowiązuje się do spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

Świadomość potrzeb ciągłego doskonalenia jak i realizowania tych zadań, osobiste zaangażowanie w dużym stopniu przyczyni się do realizacji polityki jakości a także podniesienia renomy naszej firmy, jej rentowności i zysku dającego szansę dalszego rozwoju.