Firma Chempur, odczynniki chemiczne

PROCES REKRUTACJI

Proces rekrutacji prowadzimy w zależności od zapotrzebowania. Rekrutujemy swoich przyszłych pracowników poprzez ogłoszenia w prasie i internecie, głownie na naszej stronie.

Pierwszy krok - należy do kandydata.
Kandydat przesyła do nas swoją aplikację, która powinna zawierać:

  • list motywacyjny
  • życiorys (CV)
  • aktualne zdjęcie
  • klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie - właściwy numer referencyjny

Drugi krok - należy do nas.
Jeśli dokumenty kandydata zostaną dobrze ocenione zapraszamy go na rozmowę kwalifikacyjną.
Podczas rozmowy pytamy o:

  • edukację
  • doświadczenia zawodowe
  • plany
  • sprawdzamy kryteria rekrutacji

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie głównej Firmy: Piekary Śląskie, ul. Jana Lortza 70A