Firma Chempur, odczynniki chemiczne

Skróty i oznaczenia stosowane w katalogu

absorp.
- absorpcja
akt.
- aktywność
bezbarw.
- bezbarwny
bezw.
- bezwodny
całk.
- całkowity
chrom. gaz.
- chromatografia gazowa
cz.
- czysty
cz.d.a.
- czysty do analizy
cz.d.a. wsk.
- czysty do analizy, wskaźnik
dokł.
- dokładność
farm.
- farmaceutyczny
FP
- farmakopealny
g
- gram
gęst.
- gęstość
HPLC
- chromatografia cieczowa wysokosprawna
indykat.
- indykator
j.
- jako
jedn.
- jednostka
kg
- kilogram
kpl.
- komplet
kw.
- kwaśny
l
- litr
mat.
- materiał
met.
- metal
met.
- metoda
met. alk.
- metale alkaliczne
metal.
- metaliczny
nierozp.
- nierozpuszczalne
niestrąc.
- niestrącalny
obj.
- objętość
ocz.
- oczyszczony
odbar.
- odbarwienie
og.
- ogółem
ok.
- około
op.
- opakowanie
org.
- organiczny
ozn.
- oznaczenie
poz.
- pozostałość
prep.
- preparat
przyd.
- przydatność
red.
- redukujący
rozc.
- rozcieńczony
rozp.
- rozpuszczalny
rozt.
- roztwór
roztw. stab.
- roztwór stabilizowany
r-r
- roztwór
sp.cz.
- specjalnie czysty
spektr.
- spektroskopia
stab.
- stabilizowany
strąc.
- strącony
subl.
- sublimowany
subst.
- substancja
t.t.
- temperatura topnienia
t.w.
- temperatura wrzenia
techn.
- techniczny
temp.
- temperatura
TLC
- chromatografia cienkowarstwowa
w przel.
- w przeliczeniu
wg przep.
- według przepisu
wsk.
- wskaźnik
wysusz.
- wysuszony
zakwasz.
- zakwaszony
zas.
- zasadowy
zm.
- zmiana
zwęgl.
- zwęglający się