Firma Chempur, odczynniki chemiczne

stopnie czystości używane w katalogu

sp.cz.
- specjalnie czysty
cz.
- czysty
ocz.
- oczyszczony
wsk.
- wskaźnik
cz.d.a. wsk.
- czysty do analizy, wskaźnik
do chrom.
- do chromatografii
FP
- według Farmakopei Polskiej
spoż.
- spożywczy