Zmiana dat na kartach charakterystyk

Na kartach charakterystyk został zmieniopny sposób zapisu daty (z RR/MM/DD na RRRR/MM/DD), format (rok/miesiąc/dzień) pozostał ten sam.