Skróty i oznaczenia stosowane w katalogu

absorp. – absorpcja
akt. – aktywność
bezbarw. – bezbarwny
bezw. – bezwodny
całk. – całkowity
chrom. gaz. – chromatografia gazowa
cz. – czysty
cz.d.a. – czysty do analizy
cz.d.a. wsk. – czysty do analizy, wskaźnik
dokł. – dokładność
farm. – farmaceutyczny
FP – farmakopealny
g – gram
gęst. – gęstość
HPLC – chromatografia cieczowa wysokosprawna
indykat. – indykator
j. – jako
jedn. – jednostka
kg – kilogram
kpl. – komplet
kw. – kwaśny
l – litr
mat. – materiał
met. – metal
met. – metoda
met. alk. – metale alkaliczne
metal. – metaliczny
nierozp. – nierozpuszczalne
niestrąc. – niestrącalny
obj. – objętość
ocz. – oczyszczony
odbar. – odbarwienie
og. – ogółem
ok. – około
op. – opakowanie
org. – organiczny
ozn. – oznaczenie
poz. – pozostałość
prep. – preparat
przyd. – przydatność
red. – redukujący
rozc. – rozcieńczony
rozp. – rozpuszczalny
rozt. – roztwór
roztw. stab. – roztwór stabilizowany
r-r – roztwór
sp.cz. – specjalnie czysty
spektr. – spektroskopia
stab. – stabilizowany
strąc. – strącony
subl. – sublimowany
subst. – substancja
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
techn. – techniczny
temp. – temperatura
TLC – chromatografia cienkowarstwowa
w przel. – w przeliczeniu
wg przep. – według przepisu
wsk. – wskaźnik
wysusz. – wysuszony
zakwasz. – zakwaszony
zas. – zasadowy
zm. – zmiana
zwęgl. – zwęglający się