Historia firmy

Firma Chempur z siedzibą w Piekarach Śląskich rozpoczęła swoją czynną działalność laboratoryjno-produkcyjną w roku 1988 pod nazwą „ Laboratorium Uszlachetniania i Zastosowania Substancji Chemicznych”. Okres początkowej działalności firmy to organizacja zaplecza laboratoryjnego, wypracowanie własnych metod badawczych mających zastosowanie w pracach analityczno – pomiarowych naszego laboratorium.

We współpracy z naukowcami Politechniki Gdańskiej opracowywaliśmy metody analizy mikrośladów metali ciężkich mających zastosowanie w analizie mikrośladowej przy użyciu aparatu UPE-3. Opracowaliśmy metodykę analizy ok. 7 metali ciężkich. Równolegle prowadziliśmy intensywne badania nad wdrożeniem do produkcji roztworów wodoru nadtlenku o wysokim stopniu oczyszczenia. Z tym produktem rozpoczęliśmy nasze kontakty z gliwickim POCH-em, stając się z czasem poddostawcą oddczynników chemicznych (perhydrol, octan izoamylu , octan etylu o wysokim stopniu oczyszczenia itp.).

Naszym pierwszym samodzielnym dużym odbiorcą stał się Polkolor Thomson, z którym to współpracujemy do dnia dzisiejszego oferując całą gamę naszych odczynników chemicznych w gatunkach czysty do analizy, specjalnie czysty, produkty PP i uzyskując status „pewnego dostawcy”.

W roku 1994 struktura firmy przeszła gruntowną zmianę, a Chempur pod wodzą nowego właściciela w osobie Pana mgr inż. Marcina Piątka stał się zakładem produkującym na szeroką skalę odczynniki chemiczne zarówno organiczne i nieorganiczne. Koniec lat 90-tych zaowocował powstaniem oddziału firmy w Krupskim Młynie i współpracą ze wszystkimi liczącymi się na rynku chemicznym hurtowniami na terenie całego kraju.

W zakresie kontroli jakości naszych produktów współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Dysponujemy pisemnymi dowodami na uznanie jakości naszych odczynników przez szereg placówek naukowo- badawczych na terenie kraju. Wchodząc w produkcję wysoko wyspecjalizowanych rozpuszczalników organicznych z powodzeniem zastąpiliśmy drogą produkcję zachodnią.

Od 2001r funkcjonujemy pod nazwą „Firma Chempur”. W lipcu 2005 roku swoją działalność rozpoczął oddział w Tarnowskich Górach. Ta „wizytówka” naszej firmy jest nastawiona na produkcję odczynników nieorganicznych oraz rozpuszczalników do HPLC. Od czerwca 2007 roku zostaliśmy dystrybutorami szkła laboratoryjnego firmy SIMAX.