Proces rekrutacji

Proces rekrutacji prowadzimy w zależności od zapotrzebowania. Rekrutujemy swoich przyszłych pracowników poprzez ogłoszenia w prasie i internecie, głownie na naszej stronie.

Pierwszy krok – należy do kandydata.
Kandydat przesyła do nas swoją aplikację, która powinna zawierać:

• list motywacyjny
• życiorys (CV)
• aktualne zdjęcie
• klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie – właściwy numer referencyjny

Drugi krok – należy do nas.
Jeśli dokumenty kandydata zostaną dobrze ocenione zapraszamy go na rozmowę kwalifikacyjną.
Podczas rozmowy pytamy o:
• edukację
• doświadczenia zawodowe
• plany
• sprawdzamy kryteria rekrutacji

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie głównej Firmy: Piekary Śląskie, ul. Jana Lortza 70A