Stopnie czystości używane w katalogu

sp.cz. – specjalnie czysty
cz. – czysty
ocz. – oczyszczony
wsk. – wskaźnik
cz.d.a. wsk. – czysty do analizy, wskaźnik
do chrom. – do chromatografii
FP – według Farmakopei Polskiej
spoż. – spożywczy