Zarządzanie jakością

W dniach 26-27.05.2021 r. odbył się audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015. Jednostką certyfikującą był GEM CERT. Naszej firmie został przyznany certyfikat ISO 9001:2015.