Nalepki ostrzegawcze dla maeriałów niebezpiecznych na podstawie ADR

Klasa 3 - zagrożenie pożarem (materiał ciekły zapalny) Klasa 4.1 - zagrożenie pożarem (materiał stały zapalny) Klasa 4.2 - materiał skłonny do samozapłonu
Klasa 3 – zagrożenie pożarem (materiał ciekły zapalny) Klasa 4.1 – zagrożenie pożarem (materiał stały zapalny) Klasa 4.2 – materiał skłonny do samozapłonu
Klasa 5.1 - materiał utleniający Klasa 6.1 - materiał trujący Klasa 8 - materiał żrący
Klasa 5.1 – materiał utleniający Klasa 6.1 – materiał trujący Klasa 8 – materiał żrący
Klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne (zagrożenie inne niż zagrożenie obje przez pozostałe klasy)
Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne (zagrożenie inne niż zagrożenie obje przez pozostałe klasy)