Polityka jakości

Jesteśmy wiodącym, na rynku krajowym, producentem odczynników chemicznych.
Chcemy, by nasze produkty były oceniane przez klientów wyżej niż konkurencyjne.

Gwarancją osiągnięcia niezbędnego poziomu konkurencyjności jest ciągłe doskonalenie siebie i wszystkich procesów organizacji, by w ten sposób przyczynić się do pełnego zadowolenia i zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

W realizacji tych celów ma nam pomóc:

  • aktywne zaangażowanie kierownictwa i załogi, która będzie podnosić swoje kwalifikacje oraz modernizować stanowiska pracy,
  • inwestowanie w nowoczesne technologie, rozszerzanie asortymentu naszych produktów a w przyszłości również rynków zbytu przy wykorzystaniu zarówno metod marketingowych (monitorowanie rynku, analiza satysfakcji klienta) jak również specjalistycznej wiedzy i doświadczenia naszych pracowników,
  • ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klienta,
  • współpraca i bezpośredni kontakt z dostawcami mające na celu podniesienie poziomu jakości dostarczanych surowców,

Najwyższe kierownictwo zapewni zasoby i środki niezbędne dla utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności istniejącego systemu zarządzania jakością oraz zobowiązuje się do spełnienia obowiązujących wymagań prawnych. Świadomość potrzeb ciągłego doskonalenia jak i realizowania tych zadań, osobiste zaangażowanie w dużym stopniu przyczyni się do realizacji polityki jakości a także podniesienia renomy naszej firmy, jej rentowności i zysku dającego szansę dalszego rozwoju.