Nowe zasady nadawania serii na odczynniki

Firma Chempur informuje, że w związku z wprowadzeniem nowego programu Komputerowego (systemu), który w pełni koordynuje pracę firmy, musiały zostać zmienione Zasady nadawania serii na odczynniki. Zmianie uległa forma nadawanej serii, która od stycznia 2020 roku ma następujący wygląd: xxyyzzppp, gdzie:
-xx – bieżący rok (20- 2020; 21- 2021 itd.) ,
-yy – miesiąc nadania serii,
-zz – dzień nadania serii,
-ppp – właściwy dla danego odczynnika unikatowy numer seryjny, narzucany przez system informatyczny obsługujący moduł produkcyjny.
Mając na celu ciągłe doskonalenie w ramach zarządzania jakością ISO prowadzony system ma zwiększyć identyfikalność produktu.
Pozostałe reguły tj. data ważności liczona od dnia nadania serii oraz powiązanie numeru serii z odbiorcą nie ulegają zmianie.