Aktualność kart charakterystyk

W związku z licznymi pytaniami o aktualność naszych kart charakterystyk informujemy, że są one jak najbardziej zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Ostatnia data aktualizacji jest z dnia 13 listopada 2007r.