Nowe ceny odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 21.03.2011 wchodzą już w życie nowe ceny odczynników.