Czasowa podwyżka ceny

Firma Chempur informuje, iż z dniem 24 listopada b.r. wprowadza czasową podwyżkę na odczynnik 2-propanol, w wysokości 0,85 groszy na litrze, niezależenie od czystości bądź opakowania.