Informacja o roztworach wodorotlenku sodu i potasu

Firma Chempur informuje, iż w przypadku alkoholowych roztworów wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu zmiana barwy roztworów z bezbarwnej na lekko żółtą jest procesem naturalnym. Proces ten przyspiesza narażenie odczynnika na zwiększoną temperaturę. Czynnikiem mającym wpływ na żółknięcie roztworu jest również pH, dlatego roztwory wodorotlenków w alkoholu o stężeniu 0,5 mol/dm3 mają większą tendencję do zmiany barwy i proces ten zachodzi znacznie szybciej.