Nowe warunki sprzedaży wyrobów energetycznych

W związku z pojawiającymi się komentarzami Ministerstwa Finansów dotyczącymi naliczania podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów energetycznych Firma „Chempur” wprowadza od dnia 01.09.2016 r. nowe warunki sprzedaży tzw. wyrobów energetycznych, których cena do chwili obecnej była powiększona o wartość stawki akcyzy.
I tak:

  • toluen
  • ksylen
  • eter naftowy 60/90
  • eter naftowy 40/60
  • benzyna ekstrakcyjna
  • benzen
  • benzyna lakowa
  • frakcja heksanowa
  • nafta kosmetyczna
  • oktan

Będą sprzedawane z „0” stawką akcyzy do pojemności 5L włącznie.
Pozostałe produkty akcyzowe będą wprowadzane do sprzedaży z „0” stawką akcyzową w późniejszym terminie.
Zasady sprzedaży wyrobów akcyzowych powyżej objętości 5L pozostają bez zmian .