Zmiana specyfikacji kwasu solnego

Z dniem 01 stycznia 2017 ulegają zmianie specyfikacje kwasu solnego gat cz i czda w parametrze „zawartość wolnego chloru”. Aktualne specyfikacje dostępne są w zakładce katalog -> przykładowe świadectwa jakości.