Dostosowanie się do nowych regulacji prawnych

Firma Chempur informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 708 opublikowana została Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która wchodzi w życie od dnia 18 kwietnia 2017 r.
W związku z tym, że ustawodawca w przypadku transportu drogowego niektórych kategorii towarów nakłada zupełnie nowe obowiązki zarówno na podmiot wysyłający, jak i na przewoźnika oraz odbiorcę; wszyscy uczestnicy procesu sprzedaży muszą ściśle ze sobą współpracować. Podmiot wysyłający zobowiązany będzie bowiem do zgłoszenia w rejestrze prowadzonym na platformie PUESC zamiaru dokonania przewozu. Po dokonaniu tej czynności otrzyma numer operacji SENT oraz trzy klucze uwierzytelniające – dla siebie, przewoźnika i podmiotu odbierającego. Jednak przekazanie Państwu numeru SENT i kluczy uwierzytelniających będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od Państwa podpisanego oświadczenia o stosowaniu się do wymogów nałożonych przez ww. ustawę. W załączonym pliku znajdziecie Państwo treść oświadczenia. Prosimy o zapoznanie się z nim, wypełnienie, podpisanie zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Państwa firmie i pilne odesłanie do Firmy Chempur na adres:

Firma Chempur
ul. Jana Lortza 70A
41-940 Piekary Śląskie
 

Firma Chempur będzie przesyłać Państwu klucz uwierzytelniający, niezbędny do zakończenia danego przewozu wyłączniena adres e-mail wskazany w oświadczeniu. W związku z tym w przypadku nieodesłania oświadczenia lub odesłania oświadczenia nieprawidłowo uzupełnionego realizacja dostaw towarów objętych SENT nie będzie w ogóle możliwa. Odbiorca odbierając towar musi uzupełnić zgłoszenie o informacje o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Dziękujemy za współpracę w zakresie stosowania się do nowych regulacji prawnych.