Wprowadzamy nowe produkty

Firma Chempur informuje, że z dniem 22.01.2019 wprowadza do swojej oferty 3 nowe produkty:

– siarka granulat

– glukoza 1-hydrat

– woda destylowana demi o przewodności poniżej 1μS/cm

W ofercie nastąpiła zmiana jednostek z gram [g] na mililitr [ml] w pozycji chinolina.