Aktualizacja cen

Firma Chempur informuje o wprowadzeniu z dniem 07.05.2020 nowych cen odczynnika – alkilobenzylu ftalan.

Zmiana ta została podyktowana wzrostem ceny surowca.