Tymczasowa zmiana cen

Z uwagi na znaczny wzrost cen acetonu Firma Chempur zmuszona jest z dniem dzisiejszym tj. 19.01.2021 podnieść ceny na wszystkie gatunki oferowanego acetonu. I tak: cena za 1 litr wzrasta o 3,80 zł, opakowania 500ml o 2,00 zł, opakowania 250ml oraz 100ml o 1,00 zł.

Powyższe podwyżki obejmują także ceny przedstawione w ofertach specjalnych.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli wrócić do poprzednich cen.