Zmiana specyfikacji

Firma Chempur informuje, że uległo zmianie świadectwo jakości na kwas askorbinowy czysty oraz czysty do analizy w parametrze wygląd zewnętrzny.