Zmiana świadectwa jakości

Informujemy, że z dniem 17.08.2021 ulega zmianie świadectwo jakości odczynnika n-amylu octan czysty. W parametrze wolne kwasy (j.CH3COOH) następuje zmiana z 0,02% na 0,4%.