Zmiana cen wybranych odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 21.09.2021 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

• Kobaltu (II) chlorek 6hydrat

• Kwas cytrynowy bezwodny

• Tetrahydrofuran (kolejna podwyżka)

• Amoniak: roztwory mianowane oraz procentowe

• Mesamoll

• Magnezu siarczan bezwodny