Zmiana cen kwasu octowego

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 06.10.2021 podwyższa dodatkową opłatę doliczaną do cen kwasu octowego:

  • Kwas octowy wszystkie gatunki od 60% do 99,9% – cena za litr wzrasta o 11,50zł (dotychczas było to +5,00zł)
  • Kwas octowy wszystkie gatunki od 1% do 50% – cena za litr wzrasta o 6,00zł (dotychczas było to +2,50zł)