Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje, że z dniem 29.11.2021 ulega zmianie cena THF (tetrahydrofuran).