Dodatkowa opłata

Firma Chempur informuje, że została wprowadzona dodatkowa opłata doliczana do cen JODU (+85,00zł do 1kg).