Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje, że z dniem 11.01.2022 uległy zmianie ceny następujących odczynników:

– nadtlenek wodoru

– kwas solny r-r mianowane 6 mol/l oraz 11 mol/l

– kwas solny r-r procentowe