Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 14.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– związki litu (azotan, chlorek, cytrynian, czteroboran, molibdenian, octan, siarczan, węglan, wodorotlenek) oraz roztwory mianowane,

– kwas amidosulfonowy czysty