Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 16.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • heksan fr. z nafty szeroka frakcja
  • frakcja heksanowa czysta
  • heksan fr. z nafty, HPLC
  • sodu podsiarczyn czysty