Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje, że z dniem 30.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– tlenek cynku

– potasu wodorotlenek roztwory mianowane w etanolu: 0,01mol/l ; 0,05mol/l ; 0,1mol/l ; 0,5mol/l ; 1mol/l