Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 20.06.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • cztero sodu wersenian,
 • fenol roztwory od 5% do 50%, fenol czysty, czda
 • sodu tiosiarczan 5hydrat
 • kwas solny roztwory mianowane 0,1mol/l, 0,5mol/l, 1mol/l, 2mol/l w eterze dietylowym
 • sodu jodek
 • potasu wodorotlenek czysty, czda
 • sacharoza roztwory od 30% do 60%, sacharoza czysta, czda
 • płyn do mycia szkła laboratoryjnego Chem-R Glass
 • płyn do mycia szkła laboratoryjnego w myjkach Chem-R UltraGlass
 • płyn do mycia szkła laboratoryjnego na bazie KOH i RRK12 – alkoholanka
 • odczynnik roztwór dekontaminacyjny RD1, RD2, RD3, RD4