Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 03.08.2022 ulega zmianie parametr zawartości sodu tiosiarczan 5 hydrat w gatunku czysty z wartości 99 – 101 %  na min 96,0%.