Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 26.09.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • metol
  • alkilobenzylu ftalan
  • kwas sulfanilowy
  • potasu azotan
  • potasu fosforan II zas. bezw.
  • urotropina(heksametylenotetraamina)
  • sodu wodorotlenek roztwory od 1% do 50%
  • sodu wodorotlenek r-r 32% do oznaczania azotu