Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 17.10.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • kwas solny r-r 1%, czysty, czda
  • węgiel aktywny Norit SX 2
  • izoamylowy alkohol I-rz
  • glikol dietylenowy