Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 31.10.2022 zmniejsza dodatkową opłatę doliczaną do cen etylu octanu:

• Etylu octan wszystkie gatunki – dopłata 6 zł do litra od 31.10.2022 (dotychczas było to 10,00zł do litra)